- W 78. rocznicę powołania Armii Krajowej możemy uhonorować i oddać należny hołd tej niezwykłej formacji pod łódzkim pomnikiem, odsłoniętym przed rokiem, który upamiętnia wszystkich żołnierzy AK, w tym również z naszego Okręgu Łódzkiego BARKA. Łódź składa dziś pokłon żołnierzom AK, sławiąc jedną z największych w dziejach konspiracyjną organizację bojową, która zajmuje tak ważne miejsce w narodowym panteonie polskiego oręża i w sercach Polaków – powiedziała podczas uroczystości wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa- Wodnicka.

Rozpoczęta przed 78 laty  akcja scaleniowa AK doprowadziła w krótkim  czasie do powstania najpotężniejszej podziemnej armii w okupowanej przez Niemców Europie. W jej skład weszły m.in.  Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), siła zbrojna Stronnictwa Narodowego i Bataliony Chłopskie (BCh), organizacja wojskowa Stronnictwa Ludowego. Podporządkowały się także mniejsze organizacje. Stan zaprzysiężonych żołnierzy AK przekroczyć miał wkrótce liczbę 300 tysięcy osób.  

Tak duża siła zbrojna była w stanie realnie przeprowadzić poważne akcje militarne jak plan powstania strefowego pod kryptonimem „Burza”, rozległą akcję wywiadowczą i stworzenie „Kedywu” zajmującego się organizacją akcji bojowych.