Wizualizacja. Miasto jest gotowe zaoferować PISF remontowaną kamienicę przy ul. Tuwima 46 -  mat. prasowe
Wizualizacja. Miasto jest gotowe zaoferować PISF remontowaną kamienicę przy ul. Tuwima 46 , mat. prasowe

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski, odpowiedzialny za kulturę, wystosował list do pani minister z ofertą udzielenia siedziby dla PISF w naszym mieście. - Tradycje Łodzi filmowej, sławna Szkoła Filmowa, Muzeum Kinematografii, Miasto Filmu UNESCO, oscarowe produkcje, działalność Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1 to oczywiste argumenty, które przemawiają za taką ofertą, które może przynieść obustronne korzyści - podkreślił wiceprezydent Piątkowski.

Miasto jest gotowe zaoferować Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej wyremontowana kamienicę przy ul. Tuwima 46, przylegająca do kompleksu EC1-Łódź Miasto Kultury.