Rewitalizacja budynku przy Tuwima 33 to idealne połączenie innowacyjnych rozwiązań w rewitalizacji z jej społecznym aspektem. -  wizualizacja
Rewitalizacja budynku przy Tuwima 33 to idealne połączenie innowacyjnych rozwiązań w rewitalizacji z jej społecznym aspektem. , wizualizacja

Rewitalizacja budynku przy Tuwima 33 to idealne połączenie innowacyjnych rozwiązań w rewitalizacji z jej społecznym aspektem.

Kamienica jest w gruntownym remoncie. Dodatkowo rozbudowana będzie oficyna zachodnia kamienicy i północna część poddasza budynku frontowego. Łączna powierzchnia mieszkań zostanie zwiększona. Wprowadzone zostanie centralne ogrzewanie. W kamienicy na parterze i w części rozbudowywanej będzie mieścił się dom dziennego pobytu. W ramach dodatkowej funkcji społecznej w tym budynku powstanie mieszkanie chronione dla osób z pieczy zastępczej. Na paterze będą lokale usługowo-handlowe, natomiast na poddaszu zaproponujemy twórcom powierzchnie na pracownie.

Na dziedzińcu wewnętrznym budynku stworzona zostanie przestrzeń wypoczynkowa, z dodatkową zielenią w postaci drzew i krzewów, pergolami oraz ławkami. Dach budynku domu dziennego pobytu pokryty będzie mchem i rozchodnikiem, które zazielenią jego całą powierzchnie. Zielony ekstensywny dach stworzy unikalny mikroklimat. W stropodachach kamienicy zamontujemy dodatkowo domki dla jeżyków.

Stworzenie funkcji społecznych w otoczeniu zieleni będzie dobrym miejscem do przebywania nie tylko dla mieszkańców, ale wszystkich chętnych do tworzenia więzi społecznych i chętnych do uczestniczenia i tworzenia wspólnej społeczności. 

W budynku powstanie:

  •     11 mieszkań komunalnych,
  •     1 mieszkanie chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej,
  •     Dom Dziennego Pobytu Vigor Senior
  •     2 lokale usługowo-handlowe,
  •     2 pracowanie twórcze.

1000 Znaków do wykorzystania