Łódź wprowadza standardy utrzymania trawników na terenach miejskich" data-author="fot. CC0 license" class="mfp-gallery" rel="gallery"> Łódź wprowadza standardy utrzymania trawników na terenach miejskich" alt="Łódź wprowadza standardy utrzymania trawników na terenach miejskich - fot. CC0 license" src="/images/article/files/public/_processed_/a/f/csm_garden-grass-meadow-green_8dd0b84e63.jpg" width="750" height="499" />
Łódź wprowadza standardy utrzymania trawników na terenach miejskich , fot. CC0 license

W parku im. Rejtana zaprezentowano główne założenia, dotyczące koszenia trawy w różnych obszarach miejskich. Jak poinformowała Małgorzata Kryzińska, z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, przyjęto sześć standardów postępowania w zależności od miejsca, charakteru i przeznaczeniu terenu. Na przykład w strefach ochrony przyrody nie będzie ingerencji i prac pielęgnacyjnych. Ich ograniczenie będzie również przestrzegane z w innych strefach przyrodniczych w wyznaczonych obszarach.

Natomiast konieczne będą wykoszenia w strefach parkowo-rekreacyjnych, osiedlowych oraz w pasach drogowych. Intensywne prace porządkowe i pielęgnacyjne prowadzone będą w strefach wypoczynku i rekreacji. Standardy utrzymania dróg i obiektów retencyjnych oraz urządzeń melioracyjnych pozostają bez zmian, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa w pasach ruchu oraz dla właściwej cyrkulacji wód.