Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

 -  fot. Małgorzata Loeffler

Podczas przeprowadzanego remontu w Pałacu odnaleziono w ościeżach okien dokumenty, formularze, korespondencję, czy nawet opakowania po papierosach z czasów II wojny światowej, które służyły jako materiał uszczelniający. Zniszczone znaleziska były częściowo poddane kilku etapom konserwacji, m.in. oczyszczaniu mechanicznemu czy sklejaniu tak, aby uzyskały – w miarę możliwości – wcześniejszy wygląd. Dokumenty prezentują przede wszystkim wartość historyczną.

- Działania konserwatorskie są zróżnicowane i dostosowywane indywidualnie do konkretnego eksponatu; wymagają odpowiedniej wiedzy, umiejętności, często czasu, a przede wszystkim – cierpliwości – mówił Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi

W Muzeum Miasta Łodzi znajduje się łącznie ponad 60 000 muzealiów. Każdego roku zbiory są powiększane o kolejne eksponaty. Przykładami najnowszych nabytków są dwa obrazy autorstwa Vincentego Braunera: „Smutek” obraz olejny na sklejce (ok. 1918 r.) oraz „Żydzi pod Ścianą płaczu”, akwarela na papierze (przed 1939 r.), które zostały zakupione do kolekcji Muzeum w 2018 roku. Dzieła wzbogaciły ekspozycję czasową „Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, które nie było…”, w ramach której można je oglądać.

Część rezydencji rodziny Poznańskich jest siedzibą Muzeum Miasta Łodzi od 1975 roku (do 2009 Muzeum Historii Miasta Łodzi).  Instytucja od samego początku istnienia prowadzi przebudowę, renowację, rewaloryzację i konserwację w trosce o przywrócenie łódzkiemu Luwrowi dawnej świetności.  W wyniku prowadzenia prac konserwatorskich i przejmowania przez Muzeum kolejnych zabytkowych sal Pałacu, pomieszczenia odzyskały w dużej mierze pierwotny wygląd.  I tak jest do dnia dzisiejszego. Od 2017 roku Pałac Izraela Poznańskiego przechodzi gruntowny remont konserwatorski, który ma się zakończyć jeszcze w tym roku. 

Zgromadzone w zbiorach muzeum obiekty, wpisane do muzealnego inwentarza, są sklasyfikowane w szereg kategorii: zbiory ikonograficzne, numizmatyczne, etnograficzne, archeologiczne, przemysłu artystycznego, malarstwa, rzeźby, architektury i urbanistyki, muzykaliów, literatury, a także odrębne kolekcje dotyczące historii miasta zarówno tej najdawniejszej, jak i współczesnej. Bogate zbiory związane z historią łódzkiego sportu gromadzone są przez Muzeum Sportu i Turystyki – Oddział Muzeum Miasta Łodzi (można oglądać je na wystawie w Zatoce Sportu).

Kryterium, które ma wpływ na przyjęcie obiektów do muzealnych zbiorów jest związek danego obiektu z naszym miastem, jego historią, ludźmi, którzy żyli w Łodzi – zarówno tymi „zwyczajnymi” łodzianami, którzy swoim codziennym życiem i pracą nie wyróżniali się od tysięcy innych łodzian, jak i wybitnych mieszkańców miasta, którzy swoim życiem, pracą i twórczością przyczyniali się do rozsławienia Łodzi, w tym na arenie międzynarodowej. Bardzo ważną częścią muzealnych zbiorów są prace i pamiątki po twórcach wywodzących się z Łodzi lub tu działających, zarówno tych z końca XIX wieku, jak i współczesnych.