Prezydent Miasta Łodzi ogłasza IX edycję stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

O stypendia mogą wnioskować osoby będące laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych, które planują rozpoczęcie w październiku 2019 r. studiów na łódzkich uczelniach.

Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa do 31 lipca 2019 r.

Elektroniczny wniosek stypendialny wraz wykazem olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w programie stypendialnym dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce Inicjatywy >> Stypendia Miasta Łodzi.

Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi  załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia IX edycji stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

Stypendia  przyznawane są w zależności od środków finansowych  zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c.

Łączny budżet przeznaczony na stypendia naukowe Prezydenta Miasta Łodzi na rok akademicki 2019/2020  wyniesie 270 tys. złotych.

Lista stypendystów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl  w październiku 2019 r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 638 44 64.