Zapoznaj się z Raportem o Stanie Miasta 2018 i weź udział w debacie -  mat. UMŁ
Zapoznaj się z Raportem o Stanie Miasta 2018 i weź udział w debacie , mat. UMŁ

Raport o Stanie Miasta zawiera podsumowanie działalności prezydenta miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. W tym roku obowiązek przygotowania takiego raportu nałożyła na gminy znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym, jednak w Łodzi takie raporty powstają już od wielu lat - pierwszy raport dotyczył stanu miasta w 2012 r.

Prezentując Raport o Stanie Miasta 2018 Wojciech Rosicki, wiceprezydent Łodzi powiedział: - Zapraszamy mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta. Odbędzie się ona 26 czerwca 2019 r. podczas XI sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, powinien złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej przyjmowane są w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 do 25 czerwca 2019 roku  w godzinach pracy urzędu.

Anna Wosiek, dyrektor Biura Strategii Miasta UMŁ dodaje: - Raport zgodnie z obowiązującą ustawą samorządową obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Działalność Prezydent Miasta jest związana z konsekwentną realizacją Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, stąd raport w swojej strukturze nawiązuje do obszarów miasta będących głównymi polami realizacji strategii.

W raporcie znajdują się odniesienia do potencjału demograficznego miasta, pokazujące m.in., że coraz więcej młodych ludzi decyduje się zostać w Łodzi po zakończeniu nauki. Bardzo ważna dla władz Łodzi jest dokonywana przez mieszkańców ocena jakości życia w mieście. Z raportu wynika, że systematycznie rośnie ogólna ocena jakości życia w Łodzi. Liczba odpowiedzi pozytywnych na pytanie: "Jak oceniasz Łódź jako miejsce do życia?" wzrosła z 27% do 56%. Jednocześnie liczba odpowiedzi negatywnych zmniejszyła się z 27% do 8%.

W zakresie gospodarki i infrastruktury raport zawiera informacje dotyczące rozwoju Nowego Centrum Łodzi, kluczowych inwestycji drogowych oraz np. najniższej w historii Łodzi stopy bezrobocia w mieście. Raport prezentuje również wysiłki na rzecz poprawy komunikacji miejskiej, modernizacji dróg i organizacji ruchu oraz rozwoju komunikacji alternatywnej.