Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Na zgłoszenia w obu kategoriach czekamy do 24 maja 2019 r. 

Przegląd jest wydarzeniem o charakterze konkursu skierowanym do osób zajmujących się twórczością literacką oraz fotograficzną. W przeglądzie mogą wziąć udział amatorzy reprezentujący instytucje kultury, Kluby Seniora, Uniwersytety III Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów oraz osoby indywidualne w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego.

Rozstrzygnięcie nastąpi 4 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury. 

Patronat nad projektem Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+ objął Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego. 

Karty zgłoszeń oraz regulaminy do pobrania w załącznikach.