Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami w załączniku!

PROGRAM 27.04.2019

10:00 – 10:30 Oficjalne rozpoczęcie, Turniej Teatrów Jednego Aktora, sala 323
10:45 – 11:00 Turniej Teatrów Jednego Aktora, sala 323
11:15 – 12:15 Turniej Poezji Śpiewanej, sala 221
12:30 – 13:00 Turniej Teatrów Jednego Aktora, sala 323
13:10 – 14:15 Turniej Recytatorski, sala 221
14:15 – 15:00 przerwa
15:00 – 15:20 Turniej Teatrów Jednego Aktora, sala 323
15:30 - 15:40 Turniej Wywiedzione ze Słowa, sala 221
15:45 – 16:35 Turniej Recytatorski, sala 221
16:45 – 17:10 Turniej Teatrów Jednego Aktora, sala 323


PROGRAM 28.04.2019

11:00 – 11:20 Oficjalne rozpoczęcie drugiego dnia, Turniej Teatrów Jednego Aktora, sala 323
11:30 – 12:30 Turniej Recytatorski, sala 221
13:00 – 13:30 Turniej Teatrów Jednego Aktora, sala 323
13:30 – 14:00 przerwa
14:00 – 16:00 Warsztaty dla Recytatorów i Instruktorów
Ok. godz. 18:00 Ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród i zakończenie 64. OKR

PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA JEST OBECNOŚĆ PODCZAS CAŁYCH ELIMINACJI!

64. OKR został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jest objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.