- Wszystkie potrzebne komisje egzaminacyjne na trzeci dzień sprawdzianów z języka obcego są skompletowane, szukamy jeszcze osób w rezerwie. Na wszelki wypadek, gdyby zdarzyło się coś nieprzewidzianego - powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Kolejny dzień strajku nie przyniósł przełomu, liczba placówek, które biorą udział w proteście nie uległa zmianie. Zamkniętych jest 108 przedszkoli oraz 39 szkół podstawowych oraz 23 liceach. Wszystkie te placówki będą zamknięte także w piątek.

Od poniedziałku 4 806 ósmoklasistów rozpoczyna swoje egzaminy. W poniedziałek język polski, we wtorek matematyka a w środę język obcy, a więc znów potrzebne będą komisje na trzy dni. Pracownicy Wydziału Edukacji rozpoczęli już kompletowanie komisji, wśród nadzorujących te sprawdziany – oprócz nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów placówek edukacyjnych i katechetów – znaleźli się także… strażnicy miejscy.

- Jeden z nich już zasiadł w komisji, oczywiście wszyscy mają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje – dodał wiceprezydent Łodzi. – Dziękuję wszystkim, którzy wspierają dyrektorów szkół i uczniów, bo to ich dobro, ich komfort jest dla nas priorytetem. Dzięki między innymi strażnikom egzaminy mogą się odbyć bez przeszkód.

Nauczyciele i pracownicy placówek edukacyjnych, pracownicy magistratu i jednostek podległych pracują w komisjach egzaminacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Pozostali, zatrudnieni z zewnątrz, otrzymują stawkę godzinową nauczyciela mianowanego tj. 40 zł za godzinę.