W Łodzi pojawią się dodatkowe patrole policji. Podpisano porozumienie -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
W Łodzi pojawią się dodatkowe patrole policji. Podpisano porozumienie , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Przełoży się to na podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi, zwłaszcza w okresie trwania Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. Dodatkowe służby przyczynią się również do aktywnego przeciwdziałania przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawy porządku publicznego, poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.

Porozumienie w tej sprawie podpisali: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz insp. Paweł Karolak, komendant Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

W latach 2014 – 2018 Miasto przekazało 1 900 000 zł, na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, z przeznaczeniem na uruchomienie systemu ponadnormatywnych służb obchodowych i patrolowych – w liczbie 9 500 służb.