11 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się uroczystość podpisania umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi Hanną Zdanowską a Komendantem Miejskim Policji w Łodzi insp. Pawłem Karolakiem, dzięki której na ulicach Łodzi pojawi się więcej patroli.

Na mocy umowy w 2019 roku uruchomiony zostanie system ponadnormatywnych służb patrolowych. Na ten cel Urząd Miasta Łodzi przeznaczył 200 tysięcy złotych. W ten sposób łódzka policja zyska tysiąc dodatkowych służb. Środki te mają być wykorzystane do końca sierpnia 2019 roku. Patrole wydatnie przyczynić się mają do poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta. Służby, zostaną rozlokowane zgodnie z aktualną analizą stanu bezpieczeństwa na terenie Łodzi oraz z uwzględnieniem sugestii zgłaszanych przez mieszkańców. Jak pokazują statystki z minionych lat służby ponadnormatywne spełniają swoje zadanie i wydatnie przyczyniają się do zmniejszania przestępczości na terenie Łodzi.

W krótkim wystąpieniu Komendant Miejski Policji w Łodzi podziękował Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej za udzielone wsparcie i wskazał na korzyści płynące z wykorzystania dodatkowych patroli. Insp. Paweł Karolak wskazał, ze funkcjonariusze wykonujący swe zadania w ramach służb ponadnormatywnych jakie zorganizowane były 2018 roku na mocy umowy zawartej z Urzędem Miasta Łodzi, przeprowadzili ponad 1500 interwencji legitymując około 2200 osób oraz zatrzymali kilkudziesięciu sprawców przestępstw, w tym blisko 30 osób poszukiwanych listami gończymi. Służby ponadnormatywne wykorzystywane były również do obsługi zdarzeń drogowych oraz zabezpieczenia łódzkiego maratonu. Należy liczyć, że w tym roku będzie podobnie. Organizacja dodatkowych służb nabiera szczególnego znaczenia również z uwagi na fakt, że w miesiącu maju na terenie Łodzi odbywać się będą mecze piłkarskie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej U-20.

  • Komendant Miejski Policji insp. Paweł Karolak podczas podpisywania umowy dotyczącej służb ponadnormatywnych z Prezydent Miasta Łodzi Hanną Zdanowską.
  • Komendant Miejski Policji insp. Paweł Karolak podczas udzielania wywiadu dwóm dziennikarzom na tle banera miasta Łodzi.
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak wraz z Prezydent Miasta Łodzi na tle banera reklamowego miasta Łodzi, udzielają wywiadu mediom
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak i Prezydent Miasta Łodzi p. Hanna Zdanowska w otoczeniu mediów. W tle baner miasta Łodzi.
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi wraz z Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska podczas przekazywania podpisanego porozumienia w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi.