Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej https://uml.lodz.pl/seniorzy/ oraz w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47, pok 132, tel: 42 638 47 30.

Osoby delegowane proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, 91-066 Łódź ( parter).

Walne Zebranie odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), o godzinie 11.00 w Dużej Sali Obrad UMŁ (ul. Piotrkowska 104).

 

WAŻNE:

  • Do Miejskiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają na terenie Łodzi i zostały zgłoszone prze organizacje działające na rzecz osób starszych, rady osiedla, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora.
  • Podmioty mogą być reprezentowane tylko przez jednego przedstawiciela.
  • Zgłoszenie kandydata jest tożsame z przyznaniem osobie delegowanej czynnego i biernego prawa wyborczego.

Powiązane linki