Łódź i Politechnika Łódzka wspólnie dla seniorów, fot. Paweł Łacheta/UMŁ" data-author="" class="mfp-gallery" rel="gallery">
Łódź i Politechnika Łódzka wspólnie dla seniorów, fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Miasto i uczelnia będą wymieniać się doświadczeniami i spróbują wyjść na przeciw potrzebom i problemom najstarszych łodzian, tak by poprawić jakość ich życia. Partnerzy będą współdziałać na rzecz edukacji, podnoszenia kompetencji i rozwijania pasji osób 60+. Wspólnie podejmowane działania będą pobudzać aktywność społeczną i kulturalną seniorów oraz promować zdrowy styl życia i wiedzę o regionie.

Dzięki podpisanemu porozumieniu Politechnika Łódzka będzie rozwijać ofertę wykładów, warsztatów i zajęć sportowych dla seniorów. Sformalizowanie współpracy z miastem pozwoli uczelni skuteczniej pozyskiwać granty, także unijne.

Politechnika Łódzka uruchomiła Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2006 r., jako integralną część uczelni, co wyróżnia go wśród innych tego typu placówek w regionie. Prezydent Łodzi regularnie pojawia się na wykładach dla jego słuchaczy jako prelegentka. Po podpisaniu listu intencyjnego wykładu pt. „Łódzkie metro” wysłuchało ok. 350 studentów. Na spotkaniach UTW często goszczą również pracownicy Oddział ds. Polityki Senioralnej UMŁ, by mówić o działaniach miasta na rzecz osób starszych.