Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

O liczbie miejsc w poszczególnych szkołach decydowały w dużej mierze warunki lokalowe, ale w przypadku liceów znaczenie miały również wyniku matur.

- Każdy uczeń ma zapewnione miejsce w publicznej szkole średniej, to gwarantuję, niestety, nie każdy dostanie się do wymarzonego liceum. Dla uczniów szkół podstawowych planujemy w liceach jednej oddział więcej niż dla gimnazjalistów, ponieważ z naszych danych wynika, że jest ich więcej niż kończących gimnazja – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Oczywiście i od tej reguły są wyjątki z uwagi na ograniczenia lokalowe, niektóre szkolne budynki nie pomieszczą więcej klas. Ta rekrutacja jest bardzo trudnym dla nas etapem reformy PiS, likwidującej gimnazja, ale staramy się naprawić to co zepsuł rząd.

W tegorocznej rekrutacji do szkół średnich ogółem jest przygotowanych 11 900 miejsc, w tym dla absolwentów gimnazjów – 5 540 oraz dla kończących klasy 8 – 6 360. W obu przypadkach najwięcej miejsc przygotowano w liceach – 3150 dla gimnazjalistów oraz 3 720 dla absolwentów podstawówek. Co ważne – miejsca w technikach i szkołach zawodowych będą ustalane w zależności od zainteresowania uczniów, tutaj nie ma ograniczeń, biorąc pod uwagę, że szkoły zawodowe mogą korzystać – o ile zechcą – z budynków gimnazjów.

- Nowością w rekrutacji będzie możliwość wyboru dowolnej liczby szkół, a nie jak dotychczas trzech – dodała Dorota Gryta, wicedyrektor Wydziału Edukacji. – Zmiana jest na wniosek rodziców, aby uniknąć niepotrzebnych stresów, że dziecko nie dostało się do żadnej z wybranych placówek. Teraz na pewno do jednej się dostanie. Jak co roku rekrutacja będzie miała formę elektroniczną.

Z pewnością kumulacja roczników spowoduje, że zajęcia szczególnie w liceach mogą trwać dłużej. Ale w łódzkich szkołach nie bierze się pod uwagę organizowania lekcji w soboty.

Liczba oddziałów klas I w liceach w roku szkolnym 2019/2020

Liceum

Liczba oddziałów dla gimnazjalistów

Liczba oddziałów dla ósmoklasistów

I LO

3

4

II LO

4

4

III LO

4

4

IV LO

4

4

VI LO

4

4

VIII LO

4

5 (w tym 1 klasa wstępna)

IX LO

4

5

XI LO

4

4 (w tym 1 klasa wstępna)

XII LO

3

4

XIII LO

3

4 (w tym 1 klasa wstępna)

XV LO

3

4

XVIII LO

4

5

XX LO

4

5

XXI LO

3

4

XXIII LO

4

4

XXIV LO

4

4

XXV LO

3

4

XXVI LO

5

6

XXIX LO

3

4

XXX LO

3

4

XXXI LO

4

4

XXXIII LO

4

5

XXXIV LO

3

4

ZSO 1

5

6 (w tym 1 klasa wstępna)

ZSO 4

5

6

ZSO 5

5

6

ZSO 8

6

7

RAZEM

105

124