5 lutego 2019 roku w budynku Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odbyła się uroczysta narada roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego. W spotkaniu wzięli udział także: Wiceprezydent Miasta Łodzi Pan Wojciech Rosicki oraz przedstawiciele służb mundurowych i łódzkich prokuratur.

Podczas narady Komendant Miejski Policji insp. Paweł Karolak omówił strukturę etatową jednostki i poziom dyscypliny. W swoim wystąpieniu scharakteryzował także efektywność Komendy Miejskiej oraz przedstawił kierunki rozwoju na bieżący rok. Zwrócił również szczególną uwagę na warunki lokalowe i systematyczne działania, które zmierzają do ich poprawy. Przypomniał, że trwa kompleksowy remont III Komisariatu. Zapewnił, że w planach Komendy Miejskiej jest także budowa nowej siedziby VII Komisariatu przy ul. Kwietniowej oraz modernizacja obiektów przy ul. Sienkiewicza i Tuwima. Swoją wypowiedź Komendant Miejski Policji w Łodzi zakończył podziękowaniami dla włodarzy naszego miasta. Podkreślił, że wsparcie finansowe umożliwiło jednostce zakup sprzętu transportowego i sfinansowanie służb ponadnormatywnych.

Ze statystyk przedstawionych na prezentacji wynika, że systematycznie zmniejsza się liczba przestępstw, których wykrywalność oscyluje (podobnie jak w roku ubiegłym) w granicach 49%. Oznacza to, że sprawcy co drugiego czynu zabronionego trafiają „w ręce” policji. W 2018 roku na terenie miasta popełnionych zostało 15484 przestępstw, podczas gdy w 2017 roku ich liczba wyniosła 16427 (spadek o 943). Podobna malejąca tendencja utrzymuje się jeśli chodzi o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne takie jak chociażby zabójstwa, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, kradzieże i kradzieże z włamaniem. W 2017 roku w sumie na terenie miasta popełnionych zostało 13036 przestępstw kryminalnych, podczas gdy w 2018 roku liczba ta wynosiła 12227 (spadek 809). Jeżeli chodzi o zabójstwa to w minionym roku popełnionych zostało 19 takich czynów (tutaj notuje się wzrost o 7 czynów, w porównaniu do 2017 roku). Warto zauważyć, że w tym obszarze łódzka policja odnotowała 100% wykrywalność. Przykładem skuteczności podejmowanych działań na tym polu jest rozwiązanie sprawy zabójstwa 26-letniej łodzianki, z końca października 2018 roku.

W minionym roku popełnionych zostało również mniej najbardziej dolegliwych przestępstw jakimi są kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje i wymuszenia rozbójnicze. W policyjnych statystykach odnotowano, że w 2018 roku popełniono 265 przestępstw związanych z kradzieżą rozbójniczą, rozbojem bądź wymuszeniem rozbójniczym (podczas, gdy w 2017 roku odnotowano 386 przestępstw w tej kategorii), przy wykrywalności rzędu 65%. Natomiast, kradzieży z włamaniem było w Łodzi 1957 (w 2017 roku- 2109), przy wykrywalności oscylującej w granicach 19 procent. Warto zauważyć, że sprawy dotyczące kradzieży z włamaniem (zwłaszcza do domów jednorodzinnych i mieszkań), bardzo często powiązane są z działalnością grup przestępczych, których rozpracowanie trwa dłuższy okres czasu. Z tej przyczyny na wyniki pracy śledczych trzeba czasem poczekać. Tak też było w przypadku rozbicia szajki włamującej się do mieszkań na dzielnicy Górna w Łodzi, której członkowie zostali zatrzymani pod koniec listopada 2017 roku. Sprawcom jak dotychczas przedstawiono zarzuty dotyczące 33 kradzieże z włamaniem, a sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy. Jeżeli chodzi o bójki i pobicia, do których doszło na terenie naszego miasta to ich liczba nieznacznie się zwiększyła ze 141 przypadków w 2017 roku do 160 w roku 2018. Tym niemniej wzrosła wykrywalność takich czynów o około 5% i wynosi obecnie 67%. Jeżeli chodzi o liczbę przestępstw związanych z kradzieżami pojazdów to ilość takich przestępstw spadła z 542 przypadków w 2017 roku do 496 w roku 2018. Wykrywalność utrzymuje się na poziomie 10 procent i w 2018 roku była wyższa niż w innych miastach Polski (Gdańsk, Kraków, Poznań i Wrocław).

W trakcie odprawy I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Krężołek omówił najciekawsze sprawy realizowane przez Wydział Kryminalny i Komisariaty podległe KMP w Łodzi. Komendant przypomniał min. sprawę odzyskania luksusowych aut wartych około 2 mln złotych na osiedlu Widzew, sprawę zabójstwa 26-łodzianki, a także sukcesy łódzkich policjantów w walce z „dopalaczami”.

Podczas omawiania pracy pionu prewencji, którą zaprezentował Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Wojciech Włodarczyk, wskazana została ogólna liczba przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz inicjatywy związane z prewencją kryminalną, których zadaniem jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta Łodzi. Przywołane zostały takie programy jak: akcja „Pilnuj drinka”, „Łódzka Kampania Antydopalaczowa” czyli autorski program profilaktyczny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Masz jedno życie. Nie zmarnuj szansy”. Wspomniano również o programie „Dzielnicowy Bliżej Nas” i działającym w ramach tego programu na terenie Łodzi Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym. Przedstawione zostały zagrożenia wynikające z wykorzystywanego przez policjantów narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, który podziękował łódzkim policjantom za sumienną i rzetelną służbę. Podkreślił, że ich zaangażowanie wpłynęło na poprawę wyników i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Łodzi. Insp. Andrzej Łapiński skierował także podziękowania w stronę obecnych na odprawie gości. Docenił ich gotowość do współpracy i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego miasta.

Spotkanie zakończyły krótkie wystąpienia Wiceprezydenta Miasta Łodzi pana Wojciecha Rosickiego oraz Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi pan Piotra Czyżewskiego. W obu wypowiedziach pojawiły się podziękowania za wspólne przedsięwzięcia i deklaracje dalszej współpracy. Wiceprezydent Wojciech Rosicki podkreślił, że dzięki pracy policjantów Komendy Miejskie Policji w Łodzi nasze miasto jest bezpieczne i przyjazne dla swoich swoich mieszkańców.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi pan Piotr Czyżewski dodał, że współdziałanie miejskich policjantów i strażników przebiega pomyślnie i może uchodzić za wzór do naśladowania.

Tegoroczna narada miała także szczególny wymiar dla czterech odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy. Policjanci, którzy dzisiaj rozstawali się z mundurem odebrali z rąk Komendantów listy gratulacyjne, kwiaty oraz pamiątkowe ryngrafy.