Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Wykład Krzysztofa Rafała Kowalczyńskiego pn." Rozwój przestrzenny Łodzi w latach 1820-1914 i przemiany w składzie narodowościowym mieszkańców Łodzi oraz przyłączanych miejscowości podmiejskich odbędzie się: 29 I 2019 o godz. 18:00 w sali 408.

Krzysztof Rafał Kowalczyński
Łodzianin od czterech pokoleń. Z zawodu ekonomista, z zamiłowania badacz dziejów rodzinnego miasta.
Autor książek o historii Łodzi:
 • Łódź 1914. Kronika oblężonego miasta (wyd.2010)
 • Łódź 1915-1918. Czas głodu i nadziei (wyd.2014)
 • Łódź, której nie ma - A Lodz that no longer exists (wyd.2015)
 • Łódź przełomu wieków XIX/XX (wyd.2017)
 • Łódź 1905 - 1907
 • Kulisy rewolucji (wyd.2017) (Wydawnictwo Księży Młyn)
Jego autorstwa jest też "Plan naturalnych dzielnic Łodzi" (wyd.2010) wraz z objaśnieniem do nazw dzielnic.

 
Towarzystwo skupia miłośników genealogii z rejonu centralnej Polski i ma na celu:
 • integrowanie środowiska osób zajmujących się poszukiwaniem przodków;
 • rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa
 • współpracę w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami;
 • współpracę w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi;
 • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń
 • utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji światopoglądowej, rasowej, religijnej i narodowościowej;
 • wzajemną pomoc członków Towarzystwa w prowadzeniu poszukiwań;
 • organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa.
Więcej informacji o nas oraz aktualności na naszej stronie: www.tgcp.pl.