Mieszkańcy informacje o spotkaniach otrzymali również poprzez skrzynki pocztowe -  mat. Zielone Ulice
Mieszkańcy informacje o spotkaniach otrzymali również poprzez skrzynki pocztowe , mat. Zielone Ulice

W ramach realizacji II projektu pilotażowego rewitalizacji "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" Biuro ds. Rewitalizacji wraz ze Stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani oraz firmą A2P2 architecture & planning rozpoczęło cykl spotkań partycypacyjnych z mieszkańcami Starego Polesia. Celem działania są konsultacje z lokalną społecznością i wypracowanie koncepcji zmian w przestrzeni miejskiej wybranych odcinków ulic.

Spotkania warsztatowo-planistyczne z mieszkańcami i użytkownikami ulic:

  • wtorek, 9 stycznia: ulice Próchnika i Lipowa (tzw. zaułek)
  • środa, 10 stycznia: ulica Lipowa (odc. Więckowskiego - Zielona)
  • czwartek, 11 stycznia: ulica Strzelców Kaniowskich (odc. Więckowskiego - 6 Sierpnia) 

Spotkania warsztatowe-weryfikacyjne z mieszkańcami:

  • wtorek, 30 stycznia
  • środa, 31 stycznia
  • czwartek, 1 lutego

Każde ze spotkań w godzinach 17.30 - 20.00 (można dołączyć o dowolnej porze) odbywa się w społecznym domu kultury Stare Polesie / Miejsce Spotkań, ul. Strzelców Kaniowskich 9 (dawny budynek AZK "Zakątna").

Jeśli nie mogą Państwo wziąć udziału w spotkaniu, zapraszamy na dyżur konsultacyjny, w trakcie którego można wnieść uwagi do wytycznych projektowych. Dyżury w każdy poniedziałek stycznia od 17.00 do 20.00 również w Miejscu Spotkań. 

Więcej informacji na facebookowej stronie Zmieniamy Ulice oraz na stronie społeczniezaangazowani.pl